Om Oss

I 2005 startet Fagsøm AS opp sin virksomhet, og har sitt direkte utspring fra at Forsvarets Salmakerverksted er satt ut til privat drift ved en såkalt ”virksomhetsoverdragelse”. Ansatte ved Forsvarets Salmakerverksted har overtatt driften av verkstedet, og driver dette som en privat bedrift. Det er i denne sammenhengen inngått en avtale hvor Vi er leverandør av sømrelaterte tjenester til Forsvaret. Vi er også leverandør av nær sagt alle typer sømrelaterte arbeider til private kunder.Vi har pr. dato to faste ansatte, og to til tre deltidsengasjerte etter behov.

Våre ansatte har gjennom en årelang erfaring med tur,- og fritidsutstyr, spesielt gode forutsetninger for å kunne håndtere reparasjoner. og utvikling av denne type utstyr. Over 20.års erfaring med Forsvarets utstyr og deres kvalitetskrav gir også trygghet for at våre arbeider holder en solid standard.

Vi har også lang erfaring med produktutvikling og ”skreddersøm” tilpasset kundenes behov. Vi har gjennomført en rekke prosjekter sammen med ulike kunder og produktområder for ulike markeder. Vi har et eget nettverk med samarbeidspartnere som vi benytter på andre fagfelt enn søm og tekstilarbeider for å kunne utvikle komplette løsninger.