front

Fagsøm AS

Våre ansatte har gjennom en årelang erfaring med tur- og fritidsutstyr, spesielt gode forutsetninger for å kunne håndtere reparasjoner og utvikling av denne type utstyr. Over 20 års erfaring med Forsvarets utstyr og deres kvalitetskrav gir også trygghet for at vårt arbeid holder en solid standard.

Vi har også lang erfaring med produktutvikling og “skreddersøm” tilpasset kundens behov. Vi har gjennomført en rekke prosjekter sammen med ulike kunder og produktområder for ulike markeder. Vi har et eget nettverk med samarbeidspartnere som vi benytter på andre fagfelt enn søm og tekstilarbeider for å kunne utvikle komplette løsninger.